أبريل 21، 2011

/etc/network/interfaces على Debian 5

محتوى /etc/network/interfaces على دبيان 5

# for more info, see interfaces(5)

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp

allow-hotplug eth1
iface eth1 inet dhcp

allow-hotplug eth2
iface eth2 inet dhcp

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق